Hedvigs mat

Hittade Hedvig Jonsson från Brunflo på nätet. Hon är 78 år, tidigare husmor på ålderdomshem, och nu starkt engagerad för bra mat åt våra äldre. Hennes hemsida är www.hedvigsmat.se
Vilket engagemang från en verklig expert på området. I alla de kommuner som inför valfrihet i äldreomsorgen från årsskiftet med stöd i den nya lagen LOV, lagen om valfrihet, så kommer maten att bli en viktig konkurrensfaktor.
Många äldre lider av undernäring. Kanske inte så konstigt med tanke på att maten inte sällan åkt långt i sin plastlåda innan den värms. Den hemtjänst som erbjuder god mat som luktar mat kommer säkert att få nöjda kunder.