Frisk

Socialstyrelsens rättsligaråd har bedömt att dubbelmördaren Anders Eklund inte lider av en allvarlig psykisk störning.

Så bra att han inte gjorde det....