Äntligen måndag tredje delen

Förra veckan var rätt intensiv pga pågående budgetförhandlingar. Jag missade då en trevlig tabell som SCB publicerar nämligen hur det totala utanförskapet utvecklas. Tidigare diskuterades arbetslösheten för sig, ohälsotalet för sig och socialbidragskostnaderna för sig. En bärande tanke hos Alliansen var i valet 2006 att dessa tre grupper till stor del är kommunicerande kärl. Om man bara fokuserar arbetslöshet, gläds över att den minskar, finns en risk att man inte upptäcker att det enda som hänt är att människor går från arbetslöshet till sjukskrivning. Därav diskussionen om utanförskap där man ser på hur många människor i arbetsför ålder som inte försörjer sig genom arbete utan med bidrag. SCB tabellen visa en rätt tydlig bild. Det som inte riktigt framgår är att vi faktiskt har en god utveckling även av antalet förtidspensionärer (sjuk och aktivitetsersatta) som nu också sjunker. Det framgår av Försäkringskassans statistik.