Gamla kollegor

Fick idag på förmiddagen äran att besöka Södersjukhuset där landets barnklinikchefer samlats. Jag fick lyssna på en mycket spännande diskussion om framtidens barnsjukvård och de fick höra lite om vad som händer i Regeringskansliet på temat hälso- och sjukvård.
Nyttigt att få tidigare kollegors kritiska synpunkter och frågor. Den gruppen besitter en mycket stor samlad kompetens på svensk sjukvård.