Klart med äktenskapen

De som väntat länge på att få äkta sin älskade av samma kön kan nu planera vigseldatum. Sannolikt kommer en ny lag att vara i kraft den 1 maj 2009. Kd har ju haft en på religiös grund helt annan uppfattning än riksdagens övriga sex partier. Det har därför stått klart en längre tid att lagen skulle komma att ändras för att möjliggöra könsneutrala äktenskap.
Jag kan tycka att det hade varit enklare att justitiedepartementet tagit fram en proposition som sen de tre kd statsråden kunnat reservera sig mot på regeringssammanträdet. Nu blir det istället en proposition från regeringen där man tar upp övriga äktenskapsfrågor men lämnar öppet gällande könsneutraliteten. Centerns, folkpartiets och moderaternas riksdagsgrupper får sen lägga en gemensam motion i anslutning till propositionen som sannolikt stöds av v, mp och s. Kd ledamöterna kan då rösta avslag på motionen och därmed trygga sin inre frid.
Det fanns en tid då äktenskap mellan olika samhällsklasser var förbjudet. Det fanns vidare en tid, för inte så länge sedan, då äktenskap mellan människor med olika hudfärt var förbjudet. Den tiden är också förbi. Kärlek till en människa av samma kön har ända intill våra dagar varit straffbart och betraktat som sjukligt. Nu tas ett av de sista steget i att undanröja även den diskrimineringen.
Nästa sommar kanske jag får förätta min första vigsel mellan två kvinnor eller mellan två män. Jag ser fram emot det. Livslång kärlek mellan två människor måste uppmuntras.
Socialdemokraterna kommer säkert att ondgöra sig över att regeringen inte kommit överens om ett förslag om könsneutral äktenskapslagstiftning. De hade tolv år på sig i Regeringskansliet och lyckades inte själva lägga ett förslag så kritik från det hållet känns inte så seriös.