Symposium på läkarstämman

För första gånget har jag suttit i panelen på ett av läkarstämmans symposier. Klockan 0830 var jag redo i Svenska Mässans sal A6. Temat var barns hälsa, idag och iframtiden. Jag skulle på två gånger 8 minuter berätta om vad regeringen tycker.
Svenska barn och ungdomar har en både historiskt sett och internationellt sett enastående god hälsa. Det som oroar är att allt fler ungdomar mår psykiskt dåligt. Rätt entydig forskning tyder på att det är utanförskapet och utslagningen i skolan som är de bakomliggande orsakerna.
Tyckte att jag kände sympati för mitt budskap från de dryga 100 läkarna i salen. Jag har redan fått mail med berömmande ord. Bland annat har en orolig barnpsykiater hört av sig. Hon var nöjd över att den kloka regeringen förstått hur illa det är inom barn och ungdomspsykiatrin i Sverige.
Lite trist att jag inte fick stanna kvar på stämman i Göteborg. Hade varit trevligt att strosa runt och träffa gamla bekanta men istället blev det taxi till centralen och sen X2000 tillbaka till Rosenbad.
När jag blir pensionär ska jag ta gott om tid på mig på läkarstämmorna.