Kloke Göran

Den alltid lika kloke och förståndige socialminister Göran Hägglund har nu räknat ut hur omregleringen av apoteksmarknaden ska gå till. På DN debatt presenterar han förslaget som regeringen igår på ett extra sammanträde ställde sig bakom.

Mycket bra att han använder både hängslen och livrem för att trygga läkemedelsförsörjningen i glesbygd.
  • Apoteksombuden blir kvar.
  • Avtal med de som köper apotek att ej lägga ned (intressant nog är apoteken på de mindre tätorterna minst lika lönsamma som de i städerna)
  • Öppnar för flexibla lösningar på småorter (kombination av apotek och annan verksamhet)
  • Snar möjlighet för ICA och Statoil att sälja receptfritt.
Han kommer dessutom med ett klokt förslag för att se till att småföretagandet får en stark ställning genom att 200 apotek avsätts i vad som kan komma att bli ett farmaceuternas ICA. Småföretagare som enskilda farmaceuter erbjuds möjlighet att köpa in sig i ett apotek, ingående i en ICA koncern, där de sen successivt kan köpa på sig en allt större del av sitt apotek.

Fler borde inse att han är ofta är rätt klok den där Hägglund.