Fredageftermiddag

Sista arbetsdagen för jul. Tar tåget med Kenneth Johansson, socialutskottets ordförande, för att besöka 95F. 95F är Akademiska sjukhusets neonatalavdelning där nyfödda i behov av sjukvård är inlagda.
Först en rundvandring där Kenneth får prata med några föräldrar och även titta på småttingar. Därefter en mycket spännande diskussion kring hur vården, framförallt av de för tidigt födda, skulle kunna förbättras. De regionala skillnaderna är mycket stora i Sverige. Det kan vara dubbelt så stor chans att överleva beroende på vilket sjukhus man föds. Kenneths slutsats är att Socialstyrelsen borde ta fram nationella riktlinjer för hur neonatalvården ska bedrivas i Sverige. Dessutom borde nämnden för Rikssjukvård se över om inte en centralisering borde ske. Det skulle med all säkerhet leda till att fler barn överlevde. Dessutom verkar transportorganisationen vara under all kritik. Finns en hel del att ta tag i.
Efter besöket förstod Kenneth varför jag ibland längtar bort från Rosenbad och tillbaka till barnsjukvården.