Bocken har brunnit

För några timmar sedan förvandlades den vackra halmbocken på Slottstorget till aska. På väg till dagens jourpass på sjukhuset ska jag åka förbi för att delta i jakten på mordbrännarna...
Får väl vara tacksam att den nästan fick bli en månad gammal och glädja tusentals innan den föll offer för en lumpen mordbrännare.
Ser också att såväl Ekot som Aftonbladet uppmärksammar att socialutskottets ordförande Kenneth Johansson tänker engagera sig i de för tidigt födda. "Hur ett samhälle behandlar de svagaste är alltid en mätare på vilken grad av civilisation det har uppnått" är ett citat som tillskrivits mången stor tänkare. Kanske dags att Sverige höjer sig ett steg i civilisationen genom att inse att även den som väger 500g är en människa som har rätt till bästa möjliga sjukvård.