Rädda nyfödda

Kenneth Johanssons besök på neonatalavdelningen i Uppsala uppmärksammas i Svenska Dagbladet med en bra artikel.
Kenneths tanke om att centralisera vården av de mest underburna barnen är rätt väg att gå i ett läge där det skulle rädda livet på 30 barn per år. Märkligt också att Socialstyrelsen inte tagit fram nationella riktlinjer vare sig för hur neonatalvården i Sverige ska bedrivas och inte heller på hur transporterna av sjuka nyfödda ska gå till. Här finns en del att engagera sig i.