Kylan är välgörande

Nyfödda som drabbas av syrebrist ska behandlas med nedkylning. Det minskar hjärnskadan visar en rapport från SBU. Mindre sjukhus kan ej erbjuda behandlingen och har dessutom problem med att klara transport av svårt sjuk nyfödd till ett större sjukhus.
Kenneth Johansson, socialutskottets ordförande ( c ), uppmärksammade detta före jul och skulle ta upp frågan med Socialstyrelsens generaldirektör.
Klok karl kan man tycka.