VAB

Försäkringskassan har publicerat en intressant studie kring vad som kan leda till ett jämnare uttag av VAB dagar. Många trodde att en höjning av taket (reform som sosseregeringen sjösatte strax före valet. ) från 7,5 basbelopp till 10 basbelopp skulle ge effekten att fler pappor stannade hemma med sjuka barn. Alliansregeringen sänkte taket till 7,5 basbelopp då det viktigaste inte ansågs vara att garantera höginkomsstagare hög ersättning.
Studien visar nu att höjningen av taket heller inte hade någon effekt på jämställdheten. Ett klokare förslag som nu diskuteras är istället att införa en jämställdhetsbonus i den tillfälliga föräldraförsäkringen (där VAB ingår). Kostar mindre och har sannolikt bättre styreffekt.