Stolt

Idag har regeringen berättat om klimat och energi propositionerna. Som första regering i ett industriland presenterar allianspartierna en konkret väg ur fossilberoendet. Fokus läggs vid att stegvis öka energieffektiviteten i transportsystemet, bryta fossilberoendet och minska klimatpåverkan. Sverige får därmed europas mest ambitiösa klimatpolitik. Utsläppen av växthusgaser ska minska med 40 procent, motsvarande 20 miljoner ton koldioxid, till 2020 jämfört med 1990 års nivå. År 2050 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser.

Svensk industri och Sveriges gröna näringar kan med denna politik som bas bli världsledande i den omställning som kommer att krävas av hela världen. Det är i Sverige som lösningarna för klimatet kan tas fram som världen kan dra nytta av. Den väg vi nu går måste övriga länder förr eller senare också slå in på om klimatet ska räddas.

Missnöje från oppositionen. Det borde ha varit mycket mycket mer. Har vi hört det förut. Missnöje också från LRF vilket gör mig lite besviken. LRF som tidigare varit drivande i omställningen av svenskt jordbruk tycker nu att det är bra med en tuff klimatpolitik MEN jordbruket måste undantas från höjningen av diselskatt.

Hur bra skulle det ha varit om regeringen lagt fram en klimatpolitik som undantog Sveriges bönder från höjning av diselskatt. Hade inte blivit en kul debatt för oss Centerpartietster i allafall.