Att vabba eller inte vabba

Flera undersökningar har indikerat fusk med den tilfälliga föräldrapenningen. Ersättning tas ut för vård av sjuka barn medan barnen är kvar på dagis eller i skolan. För den skull måste nu ett intyg lämnas in till försäkringskassan där det framgår att barnet inte varit på dagis aktuell dag. Nu visar en rapport att det tagits ut lika många VAB dagar i år som ifjol och snabbt dras då slutsatsen att intygen inte haft avsedd effekt. Vissa är beredda att omedelbart föreslå att systemet skrotas.
Nu är det så att antalet VAB dagar per månad inte är konstant. Det varierar med hur infektionsläget är och inte minst med hur många barn som finns i infektionskänslig ålder. Vi har just nu en babyboom i Sverige. Det föddes 2008 109 000 barn medan den 2004 bara föddes 100 000 barn. Då det är barn i ålder 1- 4 år som genererar de flesta VAB dagarna så påverkar det statistiken i allra högsta grad. Hur vinterkräksjukan och influensan slagit är också viktiga parametrar.
En korrekt utvärdering kommer att göras av reformen där alla parametrar tas med. Därefter kommer vi att vå svaret på om intyge hade avsedd effekt eller ej. Det är bara att vänta.