Kloka barnläkare

Jag har just pratat på Centerstämman i Bollnäs. Berättat om det starka förtroende regeringen får från svenska folket för sin hantering av krisen. Berättat om hur vi fram till sept 2008 lyckats få ner arbetslöshet och hur vi börjar få en fungerande sjukförsäkring. Slutligen visat en film där POTUS, the Presiden Of The United States, håller sitt " Fired Up, Ready to Go tal.
Blir nu glad över att på DN debatt läsa en mycket bra debattartikel författad av ett antal kloka barnläkare.