Moderna myter

Folkhälsoinstitutet har konstaterat att Sverige har världens friskaste befolkning och världen sjukaste. Kallas för den svenska paradoxen. Friskast med alla mått mätt UTOM sjukskrivningar där vi är sjukast.
Det ändras nu snabbt i och med regeringens stora reform av sjukförsäkringen. Jag pratar om detta så fort jag är ute och predikar evengeliet men får då alltid höra att förändringarna av sjukförsäkringen betyder att sjuka nekas sjukpenning och får gå til socialen.
Så är det inte. Nya regler började gälla sommaren 2008. Försäkringskassan följer sen flera år tillbaka vad som händer med de som nekas fortsatt sjukpenning av kassan. Senast presenterades resultatet i Socialförsäkringsrapport 2008:10 Nej till sjukpenning. Vad hände sen. Resultaten visar att det idag är mindre förekommande med ekonomiskt bistånd efter avslutat sjukfall än för ett par år sedan. 3 procent av de som fick avslag på sjukpenning fick sin försörjning med ekonomiskt bistånd under 2008, att jämföra med 5 procent 2006.
Vissa moderna myter tycks omöjglia att utrota men skam den som ger sig.