Åklagare Hammarstrand

Åklagare Hammarstrand från Gävle har sagt att han kommer att inleda förundersökning mot den barnmorska som förser en fjortonårig flicka med p piller. Brottsrubricering ska vara medhjälp till våldtäkt. Alla, inklusive riksåklagaren har tagit avstånd från hans tolkning av lagen.

Kanske rätt klokt att skynda på med det lagförslag som innebär att ett tillägg görs i förundersökningskungörelsen (1947:948) om att när beslut fattats om att inleda förunder-sökning beträffande en händelse som inträffat i hälso- och sjukvården ska utredning beträffande det inträffade inhämtas från Socialstyrelsen.

Åklagare må vara duktiga på mycket men att bedöma vad som är rätt och fel i sjukvården kan de behöva kloka råd.