Partikulturer

Katarina Barrling har disputerat på partikulturer. Hon träffade idag oss på centerns samordningskansli för en diskussion. Hennes tes var att det inte bara är ideologi som skiljer partierna åt utan även partikultur.
Delat in partierna efter två axlar där den ena går mellan teoretiker och pragmatiker och den andra axeln mellan individualister och kollektivister.
Allt det jag misstänkt bekräftas. Här är en DN artikel som ger en bra sammanfattning. Jag har avhandlingen för den som vill låna.