Uppsala universitetsaula

Var under eftermiddagen inbjuden till den pågående barnläkarveckan som i år går av stapeln i Uppsala. Debatt i universitetsaulan. Känns högtidligt att sitta på podiet tillsammans med barnläkaren Lars H Gustafsson och vd för Martinas barnsjukhus.
Temat var offentlig kontra privat barnsjukvård, fördelar och nackdelar. Det visade sig att vi var överens. Lars H som skulle vara mot slutade med att säga "min version är att få ett privat Martinas barnsjukhus att med offentlig finansiering etablera sig i Rosengård där jag arbetat som skolläkare". Det är min vision också kunde jag säga. Många fler sjukvårdsenheter som är privata men som har en offentlig finansiering.

Fick en Mumin mugg som tack från Barnläkarföreningen.