Centerpartiet högerut?

I flera ledarkommentarer finns eftermälet att den avslutade stämman innebar att Centerpartiet positionerar sig högerut i politiken.
Om man med höger i politiken menar att skapa goda förutsättningar för småföretag att gå med vinst och kunna anställa så håller jag med.
Om man med höger i politiken menar att stå för den individens rätt till integritet håller jag också med.
Vad jag däremot inte håller med om är att det skulle vara partiledningen, läs Maud, som driver partiet åt ”höger”. På ett antal frågor var det i stämmodebatten uppenbart att ombuden ville att stämman skulle vara än tydligare. Beslutet att luckra upp den ungdoms och invandrarfientliga arbetsrätten är bara ett exempel.