Bra med centralisering

För att ovanliga diagonser och sällsynta behandlingar ska ske med högsta kvalitet och att det dessutom ska vara ekonomiskt effektivt måste det ske en centralisering till några få centra i Sverige.
Det första exemplet var operation av barn som fötts med hjärtfel. Där fattade Socialstyrelsen i mitten av 90 talet beslutet att dessa operationer endast skulle få göras i Göteborg och i Lund. Ett ramaskri hördes från Stockholm som blev av med barnhjärtkirurgin. Föräldrar till barn med hjärtfel tyckte beslutet var helt ok. Vi är beredda att åka långt för att veta att den skickligaste kirurgen opererar vårt barns hjärta. Resultatet av beslutet var att dödligheten halverades.
Därefter har Rikssjukvårdsnämnden bildats med uppdrag att fatta dessa svåra beslut om centralisering.
Nu har man beslutat att svåra brännskador endast ska behandlas i Uppsala och i Linköping. Säkert ett välunderbyggt och klokt beslut men som väl lär följas av ramaskrin hos de läkare som ej längre är betrodda.