Barn som far illa

Barnläkarkollegan Jonas Ludvigsson har i SvD skrivit en tänkvärd beskrivning om att allför många barn misshandlas av sina föräldrar. 12% av alla barn som dör till följd av skador och olyckor misshandlas till döds.