Vem är fattig

En ofta återkommande diskussion är hur många barn som växer upp i fattiga hem. Svaret på frågan beror förståss på hur man mäter fattigdom. Vi väljer ofta relativ fattigdom dvs att se på inkomsterna i en familj i relation till andra familjers inkomster. I Nordkorea där alla lever på samma eländiga nivå finns därmed inte några fattiga. Det andra måttet är att faktiskt se på hur mycket pengar familjen har. Därmed kan en jämförelse göras mellan olika länder. Det är ju dessutom så att mat och kläder betalas med kronor och inte med relationen till hur mycket andra tjänar.
På Dick Erixons blogg hittar jag en mycket intressant jämförelse mellan olika länder. Jag ska villigt erkänna att även jag gått på myten att det i USA finns så många fattiga men i absoluta termer finns det kanske fler fattiga i Sverige än det finns i USA. Följ den här länken.