Glädjande måndagsnyhet

Idag berättas att antalet som ansöker om sjukpenning har minskat drastiskt sedan 2006. Det beror inte på att fler fått avslag. Första kvartalet 2006 var det 1,6% som fick sin ansökan avslagen medan det iår var 1,9%.
Jag märker två tydliga förändringar som jag tror förklarar nedgången. För det första har allas vår inställning till sjukskrivning ändrats. Vi säger inte längre att "jag ska till läkaren och sjuksskriva mig". Det är inte längre ok att tycka "att om inte jag får min semester beviljad så sjukskriver jag mig".
Den andra tydliga skillnaden är att det gått upp för fler och fler läkare att den medicinska åtgärden "utfärdande av sjukintyg" , liksom insättande av ett läkemedel eller beslut om operation, är en behäftad med en lång rad biverkningar. Det är inte så många sjukdomar som blir bättre av att vara hemma och vila sig utan kontakt med arbetsplatsen. Risken är också stor att den sjukskrivne blir långtisdsjukskriven och då drabbas av sömnstörning, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. De försäkringsmedicinska riktlinjer som finns sen drygt ett år har säkert gjort det mycket enklare för doktorn att fatta beslut om ett sjukintyg ska utfärdas eller ej.
Sammantaget är det en mycket positiv utveckling. Vi är på väg bort från den svenska paradoxen - världens friskaste befolkning med världens längsta och flesta sjukskrivningar.