Obama går före

Igår undertecknade USA:s president en ny tobakslag. Den är framförallt inriktad på att förhindra att ungdomar börjar röka. Istort sett alla rökare har börjat före 18. Den svenska regeringen följer i hans fotspår. I höst kommer sannolikt en regeringsförslag baserat på vad en utredning levererade tidigare i vår.