Stor dag

Idag är en stor dag. Jag tänker då inte på att Sverige tar över ordförandeskapet i EU utan att det från och med idag endast är Nordkorea och Cuba som har ett apoteksmonopol. Det har varit en av de största frågorna som jag fått hantera under de här snart tre åren på statsrådsberedningen. Allt ifrån skrivandet av direktiven till utredningen till de sista ändringarna i förordningar nu i juni.
För mig har två saker varit viktiga under resan. För det första att garantera en bättre läkemedelsförsörjning inte bara i de större städerna utan över hela landet. Så kommer det att bli. För det andra att det inte bara blir stora internationella apoteksbolag som tar över utan att det finns goda möjligheter för småföretagande. Så kommer det också att bli.
Socialdemokraterna har lovat att riva upp beslutet om de kommer till makten. Hur nu det ska gå till. Ser fram emot att i valrörelsen om ett år diskutera lämpligheten i att stänga ett antal privata välfungerande apotek.