Mer om abortregister

Med anledning av Vilhelminas kommentar från igår.

Frågan om att inrätta ett centralt abortregister är inte en fråga om ja eller nej till forskning. Det bedrivs redan idag en omfattande forskning kring aborter. Den baseras som det mesta annan forskning på att patienter tillfrågas om de vill ingå i ett forskningsprojekt. De flesta tackar ja och följs sen upp på enligt olika metoder.

Att inrätta ett centralt abortregister enligt lagen om hälsodataregister är en helt annan frågeställning. Vi har i Sverige en guldgruva för medicinsk forskning i våra hälsodataregister. De är fyra till antalet, cancerregistret, födelseregistret, patientregister med dödsorsaker och läkemedelsregistret. Ett tandvårdsregister kommer också att upprättas. Samtliga förvaltas av Socialstyrelsen. De är register där man gjort en noggrann avvägning mellan å ena sidan patientens rätt till integritet och å andra sidan samhällets intresse av att finna bot på sjukdomar.

Hälsodataregister finns beroende på att det finns ett starkt förtroende för att integriteten värnas och att en insikt om att de medicinska vinsterna är mycket stora. Sedan några år förs det en diskussion om att till det medicinska födelseregistret koppla de längd och viktuppgifter som samlas in av barnhälsovård och skolhälsovård. De medicinska frågorna som skulle kunna besvaras är viktiga men värnet om den enskildes integritet är en tung motvikt. Avvägningen är inte helt enkel och måste göras mycket seriöst.

När man då kastar in ett förslag om att införa en femte hälsodatabas med aborter känns det som att en elefant traskat in i porslinsbutiken. Det är olyckligt att ingen integritetsbedömning än mindre någon politisk bedömning gjorts innan förslaget publicerades. Det riskerar dels att skapa en stark oro hos de kvinnor som ska genomgå abort. Än allvarligare är att det riskerar att dra igång en debatt om hälsodatabasernas vara eller icke vara vilket i värsta fall skulle kunna göra att den svenska guldgruvan för medicinsk forskning stängs.