Få till socialbidragskön

Antalet sjukskrivna och förtidspensionerade minskar till oppositionens stora missnöje snabbt. Då gäller det för sossar och vänsterpartister att hitta argument för varför det var bättre när Sverige låg i världstoppen vad gällde sjukskrivningar och vi förtidspensionerade 140 per dag varav tio var ungdomar. Det tyngsta argumentet har genomgående varit att alla som ej får bli sjukskrivna istället hamnar i kommunens socialbidragskö. Jag har med en papegojas envishet påtalat att så ej är fallet. Papegojan får nu än mer vatten på sin kvarn i den rapport som Försäkringskassan publicerat som visar att endast 2% av det fåtal som får sin sjukskrivning indragetn hamnar på socialbidrag.