Utanförskapet minskar

Idag publicerar SCB sin statistik över hur utanförskapet utvecklas i Sverige. Läget sammanfattas rätt bra i bilden i pressmeddelandet. Vi har under 2007 och 2008 således haft en rätt unik situation när både arbetslöshet, sjukskrivningar, förtidspensioner och socialbidragsberoende har minskat. SCB är också tydliga i sin analys. Den positiva trenden 2007 och 2008 kommer sannolikt att brytas 2009 på grund av den ekonomiska krisen. Oppositionen får en tuff uppgift i att förklara att ett ökat utanförskap 2009 helt är regeringens fel och till ingen del beror på finanskris och lågkonjunktur.