Två sidor av samma mynt

Det går att se allt från två håll. Igår offentliggjorde SCB statistiken över utanförskap. 2008 är nu slutredovisat. SCB visar då det unika i att Sverige under några år, även 2008, haft en unik utveckling där antalet människor som lever på socialbidrag, a-kassa eller sjuk-kassa minskat. De var i slutet på året 823 514 vilket är en minskning med 7% jämfört med 2007. Samtidigt säger man att den positiva utvecklingen troligen kommer att brytas 2009 med tanke på grund av krisen i världsekonomin. En av mina morgontidningar väljer då helt att fokusera ”nyheten” att den djupaste lågkonjunkturen sen 30 talet gör att arbetslösheten i Sverige ökar. Som om det skulle vara en nyhet. Nyhet skulle det vara att arbetslösheten nu är på samma nivå som den var i januari 2006 då socialdemokraterna trots högkonjunktur hade skapat en situation där företagen skrek efter folk men väldigt många istället fanns inom diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller var sjukskrivna.