Kommunernas ekonomi

Kommunsektorn har ett bekymmersamt år i år. Ekonomin ser ut att bli lika dålig 2009 som den var 2002. För den som glömt hur det var så styrdes Sverige då av socialdemokraterna tillsammans med miljö och vänsterpartierna. Man beslöt då att ge kommuner och landsting hjälp med 5, 9 miljarder kronor. 1,3 miljarder i vårpropositionen  och 4,6 miljarden i budgeten. I år har regeringen i vårpropositionen skjutit till 7 miljarder.  Redan mer pengar än sossar, vänster och miljöparti tillsköt totalt sett ett år då den kommunala ekonomin var lika dålig som den är i år.  Så även om regeringen i höstens budget inte skulle ge något tillskott till kommunsektorn (ganska osannolikt då de fyra partiledarna var för sig sagt att det är högt prioriterat) så har kommunsektorn fått mer än den fick av vänstern när de hade makten. Kanske ett fjärde skäl till varför socialdemokrater borde rösta på ett Alliansparti i nästa års val.  De andra tre skälen redovisar Andreas Bergh, fil dr och välfärdsforskare, på sin blogg 

Det rörde sig om totalt 5 926 miljoner (1 300 i BP och 4 626 i VÅP).