Hjälp för långtidssjukskrivna

Idag berättar två ministrar hur de långtidssjukskrivna ska få hjälp att komma tillbaka.   Bakgrunden till förslaget är att vi 2006 hade en sjukförsäkringen som spårat ur. Vi hade världens friskaste befolkning men världens flesta och längsta sjukskrivningar. Sjukskrivning hade i Sverige blivit lösningen på många problem. Sjukskrivning var en passiv åtgärd. Den som blivit sjukskriven kunde gå i månader och år utan någon som helst hjälp att komma tillbaka. För att förbättra statistiken hade dessutom socialdemokraterna infört en princip som gjorde att de flesta efter ett års sjukskrivning per automatik blev förtidspensionerade. 2006 förtidspensionerades 140 personer per dag varav 10 var ungdomar. Bland de 18 större och mindre förändringar som gjordes 2008 var en av de viktigare att införa en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Det har alltid funnits i de flesta andra länder men ej i Sverige. Idag kan man därför vara sjukskriven i 12 månader och därefter få förlängd sjukskrivning i ytterligare 18 månader. Det finns undantag från regeln som ex vis svår cancersjukdom eller för den som väntar på transplantation. Regeringen har hela tiden varit tydlig med att de som vid den bortre tidsgränsen lämnade sjukförsäkringen skulle få hjälp. Sossarnas skrämselpropagande att de skulle kastas ut, hänvisade till socialbidrag hos kommunerna, visar sig nu vara just en nid bild.  Målgruppen är de personer vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut. Under 2010 handlar det om sammantaget 54 000 personer varav ca 17 000 lämnar sjukförsäkringen redan i januari 2010.  Att det är så många 2010 är resultatet av de gamla reglerna där man kunde vara sjukskriven under åratal utan någon som helst hjälp.  Allt tyder på att när nu samtliga förändringar av sjukförsäkringen är på plats har sjukskrivningarna blivit mycket färre. Alla har insett att sjukskrivning inte löser alla problem. Sjukskrivningarna har dessutom blivit kortare genom att de aktiva insatserna för att hjälpa människor tillbaka i arbete blivit många fler. Det kommer därför efter 2010 att vara färre som går sjukskrivna i två och ett halvt år. Jag kan hålla med om att det tagit tid. Samtidigt har det varit viktigt att de långtidssjukskrivna får rätt hjälp.