Kostnaden för socialbidrag ökar

Idag kommer kvartalsstatistiken från Socialstyrelsen där man ser att kostnaden för försörjningsstöd (socialbidrag) nu för tredje kvartalet i rad ökar.
  Det framgår tydligt att kostnaden för ekonomiskt bistånd sjunker fram till sista kvartalet 2008. Perioden 2006 till 2008 hade vi en för Sverige unik period då både antalet arbetslösa och antalet sjukskrivna/förtidspensionerade och kostnaderna för socialbidrag minskade. Sen kom den djupaste lågkonjunkturen i mannaminne (få minns väl idag 30 talets depression) och därefter har arbetslösheten och då även socialbidragskostnaderna ökat.  Kostnaden för kommunerna har ökat med 15% eller 800 miljone. På helår kommer det säkert att närma sig 2 miljarder i ökade kostnader. Kan ställas till att kommunsektorn i år får sina försäkringspremier sänkta med 2,3 miljarder på grund av den sjunkande sjuktalen. Kostnaderna för socialbidrag ska öka när Sverige går in i en djup lågkonjunktur. Det är som hela tanken med socialbidrag. Sen är de viktigt att både socialbidrag och arbetslöshet minskar när högkonjunkturen kommer. Där ligger den stora utmaningen för regeringens ekonomiska politik. Siffran 2 miljarder kan också ställas i relation till de 10 miljarder som idag regeringen beslutat överföra till kommunsektorn. Tillsammans med de 7 miljarder som beslutades under våren är det 17 miljarder.  Kommunernas och landstingens ekonomi var lika svag 2002 som den är 2009. Då tillförde sossarna  5,9 miljarder. De socialdemokratiska kommentarerna är rätt kul att läsa.  Bäst uttrycker kommunalrådet ( s ) i Nybro det " för lite och för sent svarar han kort". Stackars Östros får brodera ut det mer med prat om brandkårsutryckning osv.  Smartare är Miljöpartiets Maria Wetterstrand som vill sno åt sig äran genom att säga att "regeringen stjäl vår politik". Djup lågkonjunktur är alltid ett drömläge för oppositionen men så ej i Sverige 2009. Problemet för de rödgröna är att så allt för många inte går på "mycket mer åt alla". Förlorar man som parti trovärdigheten i att kunna styra landet så har man en rejäl uppförsbacke minst sagt. Dagen tredje stora nyhet är väl SAAB. I hanteringen av SAAB sattes nog första spiken i de rödgrönas kista när Mona Sahlin redan i november tyckte att staten kunde köpa SAAB.