Privata vårdgivare

Sista veckans diskussion har kretsat kring upprörda känslor över att privata vårdgivare tjänar pengar. Från vänsterkartellen har man anat budskapet att stora vinster beroende på dålig kvalitet och att man sliter ut personalen. Idag kom en rapport som jämfört vad personalen tycker i landstingsdriven kontra privat vård. Det visar sig att privatanställda är mer nöjd med ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten än vad landstingsanställda är. Det visar sig att privatanställda är mer nöjd med lön och andra förmåner än vad landstingsanställda är. Det visar sig vidare att landstingsanställda i större utsträckning tycker att kraven har ökat under senare år än vad privatanställda tycker. Det visar sig slutligen att fler privatanställda tycker att de jobbar på den ideala arbetsplatsen än vad som är fallet bland landstingsanställda. Vinsten i den privata vården verkar alltså inte bero på utsugning av personalen.