Regionfrågan

Diskussionen om indelning av Sverige i regioner får idag mer bränsle när Kammarkollegium är klar med sina bedömningar för Svealandsregionen och de olika föreslagna Norrlandsregionerna.  Svealandsregionen, där Gävleborg, Dalarna och Uppsala ska ingå, får i princip godkänt. Det klarar befolkningskriteriet dvs har en tillräcklig stor befolkning för att klara regional offentliga funktioner men riskerar ej att bli för stor. Den klarar demokratikriteriet även om ett dilemma är att delar av Uppsala län har en gemensam arbetsmarknad med Stockholm vilken därmed inte hålls samman. Man pekar också på att det inte finns någon naturlig gemensam identitiet utan Svealandsregionen får mer ses som en administrativ enhet. Inget nytt för oss i Gävleborg som aldrig haft en gemensam identitet utan två, Hälsingland och Gästrikland, utan alltid varit enbart en administrativ enhet. Det finns bara en Gävleborgare och det är landshövdingen. Man klarar också det ekonomiska kriteriet även om Uppsala landstingets äktenskap med fattiglapparna i landstinget Dalarna och Gävleborg väl inte blir det bästa giftet.  Däremot är det uppenbart att tanken på att skapa en region av Jämtland, Ånge och Sundsvalls kommun får icke godkänt. Det borde man ha insett redan när idén lanserades.