Gamla kollegor

Besökte på förmiddagen Södersjukhuset. Inte på grund av egen sjukdom utan för att där träffa mina tidigare kollegor, verksamhetscheferna för Sveriges barnklinker. Som vanligt intressant diskussion. Deras allvarligaste klinik är att det i beslutande ställning genomgående saknas barnkompetens. Det är oavsett om det handlar om landstingsbyråkrati eller Socialstyrelsen. Alla  tycker att barn är gulliga men när det kommer till att fatta beslut som rör barn kommer inte barnet bästa i främsta rummet.