Vårdköer!!!!

Idag publicerar SKL köstatistik per den sista september. Det blir bättre och bättre. Landstingen har med stöd av kömiljarden fått en nytändning och insett att köer i vården inte är bra. Det tragiska är det faktum att kömiljarden fungerar är ett tydligt bevis på att demokratin inte fungerar. Medborgarna är tämligen förgrymmade över köer i vården. Den signalen når inte fram till landstingspolitiker och landstingsdirektörer. Först när staten viftar med en påse pengar börjar det hända saker. Jag har alltid hävdat principen om den kommunala självstyrelsen även jag får mig en tankeställare. Bedrövligt sen att se hur det plötsligt uppstått en ny kö nämligen de frivlligt väntande. Region Skåne är bäst på att flytta över patienter från vanlig kö till frivilligt väntande kö men andra landsting använder också principen. Många vittnesbörd finns om hur man får patienter att avstå rätten till behandling inom tre månader. Om det är så att 80% ska ha rätt att träffa specialist inom tre månader och rätt att få sin operation inom tre månader betyder det att 20% inte får det. Det är rimligt att de 20% motsvarar de frivilligt väntande. Kreativitet från landstingsdirektörer i att hitta på nya köer där vårdgarantin inte gäller ska inte uppmuntras.