Kreativitet i landstinget

Kömiljarden har äntligen fått landstingen att göra något åt köerna. Många kloka förändringar görs. Samtidigt vidtas åtgärder som visar att patientfokus saknas. Ett exempel är att för över patienter från den riktiga kön där behandling ska ske inom tre månader till kön för frivilligt väntande där vårdgarantin inte gäller. En god vän ska opereras på dagkirurgin i Sandviken. Blev inte kallad för operation inom tre månader och hörde därför av sig. Fick då till svar att ingen operation skulle kunna ske inom tre månader men visst var det väl så att patienten egentligen inte heller önskade det utan kunde tänka sig att vänta tills efter jul, ingen vill väl vara sjukskriven under julhelgen............ Svar ja på den frågan hade medfört att landstinget Gävleborg hade kunnat flytta henne från riktig kö (vårdgaranti) till kö för frivlligt väntande. Inplicit i frågan fanns dessutom budskapet att det är bättre att vara sjukskriven i januari än under jul och nyårshelger. Svaret blev dessvärre (för landstinget Gävleborgs möjligheter att få del av kömiljarden) ett upprört Nej. För mig blir det mer och mer tydligt att det krävs strukturella förändringar i sjukvården som flyttar makten från landstingets läkare, byråkrater och politiker till patienten.