Utvärdering av Vårdval

Träffade Anders Anell från institutet för ekonomisk forskning vid Lunds Universitet. Han är en av landets främsta experter på sjukvårdsekonomi och är den som har mest kunskap om hur det går med den stora förändring av primärvården som just nu sker. Han kom för några månader sedan med rapporten "vårdval i primärvården"  som är läsvärd. Vårdval Sverige är en spännande resa. Lagen träder i kraft vid årsskiftet. Startskottet var bland annat den diskussion om svensk primärvård som fördes på Centerpartiets stämma i Kalmar 2007. Några oroande observationer är att många landsting väljer mycket omfattande uppdrag för primärvården. Det får till konsekvens att privata nyetableringar riskerar att hamna i de större tätorterna och inte där läkarbristen är som störst. Hade man istället valt att begränsa uppdraget hade man med all sannolikhet fått fler nyetableringar. Förrutom att det hade lett till fler läkare i primärvården hade det ökat konkurrensen. Det är först när det råder en reell konkurrens som patienten blir kung. Syftet är inte att patienter ska byta hälsocentral gång på gång utan att alla som arbetar i primärvården ska veta att patienten kan välja en annan enhet om de inte blir nöjda. Det finns all anledning inte minst för Centerpartiets sjukvårdspolitiker att noga studera de utvärderingar av reformen som nu kommer för att se hur vilka förändringar som behöver göras.