Hjälpmedel och Gävleborg

Landstinget Gävleborg bedömer de flesta hjälpmedel som arbetshjälpmedel. Det innebär att den funktionshindrade som har assistans ej får hjälpmedlen från landstinget utan kravet från landstinget är att kommun eller assistansföretag ska betala. En orimlig tolkning som Gävleborg är rätt ensam om. Beskrivs i flera  artiklar. Vad jag tycker om landstingets agerande framgår i GD:s artikel.