Rafflande fakta om sjukskrivningar

Debatten om sjukförsäkringen har varit intensiv. Under den senaste månaden har den framförallt handlat om enskilda människor som upplever sig fara illa av den stora omläggningen. Det finns en stor oro bland många av de som nu under januari kommer att få hjälp via Arbetsförmedlingen för att ta sig tillbaka. Socialdemokraterna har gjort allt för att öka oron. Inte ens tvekat om att prata om att det som ska hända är likt en avrättning!!!! Snopet kan jag tycka för Vänsterkartellen när en opinionsundersökning från Demoskop visar a tt man misslyckas. Betydligt fler har förtroende för regeringens sätt att hantera sjukförsäkringen än oppositionens. Beror troligen på att folk inte är dumma. Många kommer ihåg att det var vänsterkartellen som misskötte sjukförsäkringen så till den milda grad att Sverige med världens friskaste befolkning hade världens längsta och flesta sjukskrivningar. Det är ett risktagande att bygga valpropaganda på antagandet att väljare är korkade. SvD kommenterar bra idag. Dagarna före jul kom Försäkringskassan med fem uppföljningsrapporter. Fakta på bordet kommer att leda till att debatten inte bara handlar om enskilda människoöden utan också vad som händer med de hundratusentals som påverkas av den historiskt största omläggningen av svensk sjukförsäkring. Den första handlade om kvaliteten på intyg från arbetsgivare. Den sjukskrivne ska numera om kassan så begär lämna ett intyg från arbetsgivaren där det framgår vilka åtgärder man gjort för att den sjukskrivne ska kunna arbeta trots sin skada/sjukdom. Uppföljningen visar att intygen kommer in och de håller hög kvalitet. Betydligt bättre än de rehabintyg som fanns i socialdemokraternas sjukförsäkring. Intygen kom inte in och kom de in höll de så låg kvalitet att de inte gick att använda. Bättre nu än då alltså. Den andra handlar om vilka som fått fortsatt sjukskrivning. Den nya sjukförsäkringen innehåller skarpa tidsgränser. Undantag ska göras för människor med mycket svåra sjukdomar. Rapporten visar att reglerna fungerar. Människor med cancer, MS och svår hjärtsvikt får vara sjukskrivna även över tidsgränserna. Slutsatsen i rapporten är att de som fått avslag har fått det på mycket god grund medan de som fått fortsatt sjukskrivning ibland fått det på något svaga underlag. Fungerar bra med andra ord. Den tredje handlar om vilka som blir förtidspensionerade. Under vänsterns tid skedde för många en automatisk förtidspensionering efter ett års sjukskrivning. Ersättningen minskade då från 80% till 64% och den sjukskrivne blev av med sin anställning. Numera krävs att arbetsförmågan ska vara bestående nedsatt under överskådlig tid. Förtidspension leder till dålig ekonomi, sämre hälsa och för tidig död. Ska därför drabba så få som möjligt är tanken. Alla behövs! Rapporten visar att det fungerar som det var tänkt.  ska stämplas som odugliga är tanken. Rapporten visar att det fungerar som det var tänkt. Den fjärde är intressant. Den handlar om vad som händer med de som får avslag på sin begäran om sjukpenning och de som fått sin tidsbegränsade förtidspension indragen. Rapporten visar att den socialdemokratiska skräckbilden ”alla hamnar hos socialen” inte stämmer. 77% av de som får sin sjukpenning indragen går tillbaka till sitt vanliga arbete. Endast en procent hamnar hos socialen. Det är lika många som under sossarnas tid. Ungefär lika många fick nämligen sin sjukpenning indragen redan då. Hos de som får sin tidsbegränsade förtidspension indragen är det fem procent som försörjs med socialbidrag medan 50% går tillbaka till sitt tidigare arbete. Slutsatsen blir väl att det fungerar som det var tänkt och att sossarnas skräckpropagande inte hade mycket med verkligheten att göra. Den femte och sista handlar om en del av sjukförsäkringsreformen som sällan diskuteras nämligen rätten för förtidspensionärer att arbeta/studera/vara föreningsaktiva utan att förtidspensionen dras in. Under sossarnas tid var förtidspensionärer förbjudna att vara föreningsaktiva mer än några timmar per vecka. De fick inte studera på folkhögskola eller dylikt och den som jobbade, vitt, jagades med blåslampa. Att många jobbade svart förekom däremot. Nu är det tvärtom. Förtidspensionär får mycket gärna vara föreningsaktiv hur mycket som helst. Studera gärna! Tjäna upp till 45 000 kronor på hederligt arbete utan att förtidspensionen reduceras. Därefter minskas den med hälften av vad man tjänat. Den som däremot jobbar svart blir av med förtidspensionen. Rapporten visar att fler och fler använder möjligheten. 15% kan tänka sig att göra det och de som orkar ta steget mår väldigt mycket bättre. Det har blivit precis som vi hade tänkt med andra ord. Massor av rafflande spännande läsning. Hoppas att någon endaste liten journalist  kan tycka att fakta i målet är intressant att skriva om…..