Sannspådd

Min gissning från igår kväll var inte helt fel om var oppositionen skulle hamna ifrågan om sjukförsäkring. Det första punkten är att kraftigt höja ersättningen till höginkomsttagare genom att lyfta taket från 7,5 basbelopp till 10 basbelopp. Den andra punkten är att lägga pengar i en rehabiliteringsfond. Det är oppositionens sätt att säga att regeringens nya rehabiliteringsgaranti är helt rätt. Den tredje punktern är att ta bort de fasta tidsgränserna. Alla andra länder har fasta tidsgränser i sin sjukförsäkring. LO har pekat på hur viktigt det är med fasta tidsgränser. Flera utvärderingar har visat att det viktigaste för att undvika långa passiva sjukskrivningar är just att det finns fasta tidsgränser. Återgång till det som gällde förr med världens mest sjukskrivna och världens friskaste folk med andra ord. Inte så förvånande.