Brevet från Erik

En pensionär vid namn Erik har skrivit ett brev till mig och många andra Centerpartister. Hans smarta plan är att pensionärer borde rösta på Sverigedemokraterna så att pensionerna blir högre! Jag har skrivit ett svar som, med anledning av att hans brev är långt, dessvärre är rätt mångordigt. Här följer det för den som vill veta varför inte en röst på de främlingsfientliga sverigedemokraterna är så smart: Bäste Erik!Du har skrivit ett långt brev till många av oss som kandiderar för Centerpartiet där Du uppmanar pensionärer att rösta på Sverigedemokraterna istället för på Centerpartiet därför att det skulle leda till kraftigt höjda pensioner.Det är en märklig slutsats som dessutom bygger på en rad missuppfattningar. Med tanke på Dina många påståenden blir också mitt svar dessvärre mångordigt. Men pensionssystemet är en mycket viktig del i en välfärdsstat och debatten därom måste bygga på fakta och inte gissningar och lösa antaganden.Du skriver att Maud Olofssons levnadsstandard har höjts med omkring 100 procent under perioden 1992-2010. Medan om hon varit pensionär under samma tid skulle hennes levnadsstandard ha sänkts.Det är fel. Jag kan i och för sig inte mycket om hennes privatekonomi men om man antar att hon är en genomsnittskvinna född 55 så stämmer det inte. Det är nämligen pensionärerna som, tillsammans med 55–64-åringarna, är den  grupp som ökat sin disponibla inkomst mest mellan 1991 och 2007. Ökningen ligger på 35–40 procent jämfört med snittet för hela befolkningen på 31,2 procent. De äldre har också överlägset störst sparkapital i form av fastigheter, banksparande och värdepapper. 65-plussarnas förmögenheter ligger i snitt på 1,1–1,3 miljoner, medan snittet för 30–49-åringarna ligger på 0,5 miljoner. Förändringar i skattereglerna, som höjt grundavdrag, reformerad fastighetsskatt och slopad förmögenhetsskatt gynnar landets äldsta.Sen tycker jag det är fel att se alla äldre än 65 som en grupp. Vissa i den gruppen har det oerhört bra. De flesta har det rätt hyfsat men det finns också en grupp som lever under mycket knappa förhållanden.Du tror att Sverigedemokraterna skulle vinna på att ta avstånd från pensionsuppgörelsen. Jag har svårt att förstå det. Det gamla ATP systemet följde inte samhällsekonomin. Inte heller var det anpassat till att livslängden tack och lov ökar. Som ett exempel kan man nämna att när det infördes 1960 fick det 6 yrkesverksamma på en pensionär. Idag går det 3 yrkesverksamma per pensionär och 2025 kommer det att vara två yrkesverksamma per pensionär. Prognoserna tydde på att ATP systemet skulle ha havererat 2015. Det nya svenska pensionssystemet klarar såväl uppgångar som nedgångar fram till åtminstone 2050. Det är faktiskt unikt i internationell jämförelse. Jag tror de flesta pensionärer är nöjda med att vi har ett pensionssystem som är stabilt.Förutom att det är stabilt så har det också gett mer till pensionärerna. Om man skulle ha behållit det gamla systemet hade pensionärerna haft 500 kronor mindre per månad än de har idag. Sverige tillhör de länder vars offentliga pensionssystem ger bland de högsta pensionerna.Dessutom behöver man inte rösta på Sverigedemokraterna för att riva upp pensionssystemet. Både miljöpartiet och vänsterpartiet driver den linjen.Du skriver sen att Sveriges pensionärer är utsatta för en straffbeskattning. Jag kan hålla med Dig om att skatterna i Sverige är för höga. Sen 2006 har också skatterna sänkts. Skatten för pensionärer har sänkts två gånger och då med en inriktning som ger mest till de som har minst. De pensionärer som har det gott ställt har också fått sin beskärda del eftersom borttagandet av förmögenhetsskatt och fastighetsskatt till stor del kommit pensionärer tillgodo.Jag vet att det finns pensionärer som är upprörda över att deras barn och barnbarn fått ett jobbskatteavdrag och gärna skulle se att det försvann. De kan rösta på något av vänsterpartierna som lovat att höja skatten för de som arbetar.Att ta bort jobbskatteavdraget vore oklokt. Det uppmuntra människor att arbeta vilket bland annat leder till att pensionerna ökar. Pensionerna är genom följsamhetsindex kopplat till löneutvecklingen. Fler som jobbar ger också mer till pengar till stat, kommun och landsting vilket också det kommer pensionärer tillgodo. Jobbskatteavdraget har lett till att närmare 100 000 fler människor arbetar än vad som annars vore fallet.Du skriver att staten borde återföra de 260 miljarder som stulits ur AP fonderna. Jag kan förstå att man blir upprörd om man tror att staten stulit 260 miljarder från pensionärerna. Du är inte den ende som har missuppfattat den överföring av 258 miljarder som gjordes 1999 från AP fonderna till statsbudgeten. I det gamla pensionssystemet ingick ålderspensioner och förtidspensioner. I det nya ingår bara ålderspensionen. Förtidspensionernas andel av fonderna  uppskattades till 258 miljarder som därför fördes över från pensionssystem till statsbudget. Det har visat sig vara en vinstaffär för pensionärsgruppen eftersom staten under åren 1999 till 2002 betalade ut 103,7 miljarder i förtidspensioner. Åren 2003-2008 utbetalades ytterligare 272,1 miljarder.Jag blir sen rätt upprörd när Du skriver att främlingsfientliga partier inte skadar pensionärer. Du har då glömt att fråga alla de pensionärer med ett judiskt ursprung som idag förföljs av diverse främlingsfientliga grupper för att inte tala om alla äldre med mörk hy som bidragit till Sveriges välstånd och nu är villebråd för Dina vänner i de främlingsfientliga partierna. Du har nog heller inte frågat de pensionärer, Svensson och Jonsson, som känner sig hotade och beklämda av den våldskultur som sprids i rasismens fotspår.Vidare skriver Du att den ekonomiska utvecklingen som leder till högre löner ger utvidgade subventioner för svenska barnproducenter, men inte till bättre villkor för svenska pensionärer. Det är direkt fel. Inkomstpensionerna är i det nya pensionssystemet kopplade till löneutvecklingen. Högre löner ger högre inkomstpensioner. Däremot är inte garantipensionen kopplade till löneutvecklingen utan till hur konsumentpriserna utvecklas. Det är förklaringen till att de som bara har garantipension släpar efter övriga pensionärer. Barnbidraget och för den del socialbidraget är heller inte kopplat till löneutvecklingen. Jag kan inte förstå var Du fått det ifrån – Sverigedemokraterna?Jag blir också upprörd när Du påstår att garantipensionärer är socialbidragstagare. Garantipensionärer, ofta kvinnor, har också arbetat hårt under ett långt liv men som många kvinnor födda på 10 och 20 talet har de arbetat i hemmet. Att påstå att de är socialbidragstagare är oförskämt.Centerpartiets politik har sen snart 100 år tillbaka varit att slåss för att pensionärer som haft de lägsta pensionerna ska få det bättre. Vi har fått ett tydligt genomslag för det i Alliansregeringens politik. Höjningar av bostadstillägget för pensionärer är ett tydligt exempel. Ett annat är att båda de skattesänkningar som gjorts för pensionärer har varit tydligt riktade mot de som haft de lägsta pensionerna. Det har gett en pensionär som bara har garantipension mellan 3500 och 4400 kronor mer per år. Vi kommer inte att ändras vår politik oavsett hur mycket Du hotar med att rösta på de främlingsfientliga Sverigedemokraterna.Dessutom tycks Du leva i villfarelsen att det finns två sorters pensionärer. Den ena sorten är garantipensionärer eller socialbidragstagare som Du väljer att kalla dem. Den andra är inkomstpensionärer. Så är det inte. Av Sveriges 1,6 miljoner pensionärer har 800 000 hel eller del av garantipension. 160 000 har enbart garantipension.Det står Dig självklart fritt att rösta på det främlingsfientliga Sverigedemokraterna. Jag är rätt säker på att Sveriges pensionärer är klokare än så. De flesta minns dessutom det krig som ett annat främlingsfientligt parti störtade världen i.Sveriges pensionärer är betjänta av en regering som även fortsättningsvis ser till att tillväxten ökar, jobben blir fler och att det är ordning och reda i statens finanser. De har två alternativ att välja mellan. En erfaren alliansregering som nu tagit Sverige genom krisen och ett oprövat vänsteralternativ där vi för första gången kan få en före detta kommunist som finansminister. Anders W Jonssonriksdagskandidat för Centerpartiet