SAAB sålt

SAAB sålt utan att staten, som Mona Sahlin föreslog, skulle gå in som ägare.  Besvikelse för de som tycker att staten ska äga fler, inte färre, företag men till glädje för de som tycker att skattepengar ska gå till annat än att täcka underskott i bilindustrin. Den fråga en del väljare kanske börjar ställa sig är om en regering ledd av Sahlin med Peter Eriksson som energi och näringsminister hade hanterat krisen i bilindustrin bättre?