Östros är underbar

Thomas Östros går idag till angrepp. Sysselsättning är sista kvartalet 2009 bara några tusen personer högre än den var sista kvartalet 2006. Vi har gått igenom den djupaste lågkonjunkturen sedan 30 talet. Sverige har en tillväxt som ligger klart över snittet för OECD, ett budgetunderskott som är hälften mot vad det är i övriga OECD länder och en arbetslöshet som ligger under OECD snittet.  Men Thomas Östros och vänsterpartierna är djupt upprörda över att sysselsättningen sista kvartalet 2009 bara är några tusen personer högre än det var sista kvartalet 2006. Det är ett starkt valbudskap som vänsterpartierna går till val på....