Cancer och sjukskrivning - epilog

I december brakade massmediastormen loss. Budskapet på allas läppar var "regeringen tvingar döende cancersjuka till arbetsförmedlingen". Bakgrunden var de nya sjukskrivningsreglerna. Där finns fasta tidsgränser. Efter ett års sjukskrivning övergår den sjukskrivne till att få förlängd sjukskriving med 75%  ersättning.  Vid den gränsen fanns tydligt angivet att den som led av svår cancersjukdom var undantagen. Efter ytterligare ett och ett halvt års sjukskrivning ska de flesta överföras till arbetsförmedling för rehabilitering. Även där fanns tydligt angivet att det inte gällde den med svår cancersjukdom.  Däremot fanns en otydlighet vad som hände efter sex månaders sjukskrivning. Där ska den sjukskrivne prövas mot möjligheten att försörja sig  genom att söka jobb på den öppna arbetsmarknaden. Tvetydigheten tolkades som att cancersjuka skulle tvingas till arbetsförmedlingen. Flera cancersjuka kvinnor framträdde i massmedia och berättade om sin oro. Allianspartierna i riksdagen ändrade snabbt lagtexten. Försäkringskassan kom genom en snabb utredning  fram till att man inte utförsäkrade fler cancersjuka nu än tidigare.  Någon hittade även i riksdagsprotokollet att den socialdemokratiske sjukförsäkringsministern Hans Karlsson i riksdagen fått svara på frågan varför han tvingade cancersjuka till arbetsförmedlingen. Allt nog fick vi ett regelverk som ser till att den som lider av svår sjukdom som ex vis cancer ska kunna vara sjukskriven om arbetsförmågan är nedsatt. SVT har nu åter träffat de cancersjuka kvinnor som figurerade i decemberrapporteringen. Mycket intressant läsning. Det blev rätt bra är deras slutsats.