Socialminister Lars Ohly?

Focus utnämner Lars Ohly till trolig socialminister om vänsterpartierna får majoritet. Hoppas att väljarna har klart för sig vilken reformagenda han skulle ha med sig. Stäng de privata apotek som öppnas i dagarna. Sverige bör vara som Nordkorea och Kuba dvs inga privata apotek. Förbud vinster i företag som erbjuder hemtjänst. När nu kvinnor startar företag finns ingen anledning att de ska få gå med vinst. Avskaffa avdraget för hushållstjänster. De flesta nystartade företag drivs av kvinnor. Även om det innebära att tusentals jobb försvinner eller snarare återgår till att vara svartjobb så är det för Ohly ideolgiskt rätt att sätta stopp för de nya tjänsteföretagen. ROT avdragen kan däremot vara kvar. Starta bråk med manliga hantverkare är inget för en fd kommunist. Sätt stopp för vårdval Sverige. Även om det lett till att patienter blir mer och mer nöjda med primärvården så är det fel att privata vinstintressen ska tjäna pengar på sjuka människor.