Smurtiga sossar i Gävleborg

I Gävleborg har sossarna hittat på en alldeles egen tolkning på vilka hjälpmedel som funktionsnedsatta ska ha rätt till. I Gävleborg, till skillnad från andra landsting, krävs att den funktionsnedsatta själv ska kunna använda hjälpmedlet för att det ska bekostas av landstinget. Annars tycker landstinget att det är ett arbetsteknisk hjälpmedel som kommun eller assistansföretag får stå för. Det strider mot den överenskommelse  som träffats mellan kommuner och landsting på 90 talet. Det strider mot slutsatserna i Hjälpmedelsutredningen. Det drabbar ett antal funktionsnedsatta som inte får sina hjälpmedel om inte kommuner och assistansbolag bryter mot sina regler och skaffar hjälpmedlen. Det kommer att strida mot den förordning som regeringen håller på att ta fram. Den kommer att kallas Lex Gävleborg. Gävleborgsreglerna lyckades sossarna driva igenom med hjälp av sina dåvarande stödpartier V och Mp. C reserverade sig mot beslutet. Den strider också mot det beslut som SKL fattade förra veckan nämligen att reglerna måste harmoniseras. Trots allt detta har sossarna i Gävleborg bestämt sig för att gå till val på att fortsätta klappjakten på funktionsnedsatta i länet. Oavsett vad alla andra säger så tänker landstingsrådet Tommy Berger gå tillval på att en röst på sossarna i Gävleborg är en röst på att fortsätta klappjakten på länets funktionshindrade och en röst på att landstinget Gävleborg fortsatt ska stå i skamvrån. Jag har alltid fått höra att sossar är det smartaste valtaktikerna i Sverige..... Smarta valtaktiker må de vara i alla andra län men inte i Gävleborg. "Smurtigt" brukar några mig närstående kalla det när jag gjort som inte var så välövervägt.