Fler unga förtidspensionärer

Försäkringskassan har redovisat att antalet unga förtidspensionärer (aktivitetsersättning) fortsätter att öka. Det är mycket bekymmersamt men inte helt oväntat. REgeringen har under mandatperioden genomfört den största omläggningen av sjukförsäkringen på decennier. 18 större och mindre reformer har genomförts. De har huvudsakligen baserats på Anna Hedborgs socialförsäkringsutredning. Kritiken från vänsterpartierna har varit att förändringarna varit för stora, de har gått för fort och framförallt att det var bättre förr. Effekten av reforemerna har inte låtit vänta på sig. Ohälsotalen sjunker nu snabbt. Vi behöver inte längre stoltsera med att vara världens friskaste folk med världens längsta sjukskrivningar. Situation för de som förtidspensioeras före 25 års ålder är mycket bekymmersam. Regeringen tillsatte en utredning med uppdrag att ta fram förslag på reformer. Utredare lämnade i  november 2008 ett betänkande under namnet "Brist på brådska". Utredare kom fram till att det inte var helt enkelt att komma med förslag. Gruppen förtidspensionerade består nämligen av två olika grupper. Dels gruppen ungdomar med  mycket stora funktionsnedsättningar. Ofta svåra missbildningar och förlossningsskador som förr överhuvudtaget inte överlevt nyföddhetsperioden men som nu tack vare avancerad sjukvård får leva men med stora funktionsnedsättningar. Dels gruppen ungdomar som inte ens haft ett arbete utan börjat sitt vuxna liv med arbetslöshet som sen blivit långtidssjukskrivning för att sen bli förtidspensionerade. Den första gruppen är en av de ekonomiskt mest utsatta. Det redovisas föredömligt i dagens SvD Brännpunkt. Den gruppen borde få en stadig och bra ersättning som gör att de inte behöver leva ett liv i fattigdom. Den andra gruppen behöver skräddarsydda åtgärder hos Arbetsförmedling. Jag kan också tycka att det är tråkigt att regeringen inte hunnit med även den här gruppen men tycker det är hyckleri när kritiken kommer från vänsterpartierna.  Deras trovärdighet måste var lika med noll efter att under två år starkt ha kritiserat att regeringen gjort för mycket på socialförsäkringsområdet nu plötsligt komma på att det borde gjorts mer. Min bloggande kollega Mattias L har en bra kommentar.