Fakta om avdraget


Det har kommit en spännande rapport från Almega om avdraget för hushållsnära tjänster.

Där kan man läsa att det är 11 000 som jobbar i sektorn, vilket motsvarar 7580 anställda. Beräkningen baseras på omsättningssiffror från Skatteverket. Det vill säga man tittar på utbetalning per månad (nov08-feb09) i RUTavdrag (ej ROT) och räknar upp på årsbasis. Därefter räknar man baklänges hur stor omsättningen varit.

Demoskopundersökningen visar att hälften av de som köper tjänster idag skulle välja att inte köpa om reduktionen försvann. Skulle skattereduktionen tas bort väntar stora bekymmer för företagen som är verksamma inom hemservicebranschen. Sammantaget svarar företagen att omsättningen skulle minska med hälften (50 procent) och detta kommer att ha en direkt effekt på de anställda i branschen. Företagen uppger att man kommer att tvingas att säga upp hälften av de anställda om reduktionen tas bort. Almegas uträkning som bygger på Skatteverkets uppgifter, visar att cirka 11 300 är sysselsatta i branschen idag. Skulle skattereduktionen tas bort förväntas därmed cirka 5 600arbetstillfällen försvinna.

Vidare visar undersökningen riktad till branschens företag att 75 procent (3 av 4) som anställts de senaste 6 månaderna kommer från tidigare arbetslöshet. Det är dessa människor, där en stor del är kvinnor, som skulle drabbasallra hårdast om skattereduktionen togs bort.

Socialdemokraterna är nu tydliga med att avdraget ska bort. Det är slöseri med skattebetalarnas pengar.När det var betydligt färre arbetstillfällen i bilindustrin tyckte Mona Sahlin att staten skulle köpa SAAB